ابوالفضل همه زندگی مامان و بابا

♥♥♥ یکی یه دونه خونه ♥♥♥

نور زندگی من

پســـــــــــــرم

   تو شاهکار خلقتی ، تحقیر را باور نکن

   بر روی بوم زندگی، هر چیز می خواهی بکش

        زیبا و زشتش پای توست ، تقدیر را باور نکن

        تصویر اگر زیبا نبود ، نقاش خوبی نیستی

         از نو دوباره رسم کن ، تصویر را باور نکن

                         خالق تو را شاد آفرید ، آزاد آزاد آفرید

          پرواز کن تا آرزو ، زنجیر را باور نکن

لبخندبا همه عشقم این وبلاگ و تقدیم می کنم به ثمره کوچولوی زندگیمونماچ

با آرزوی صدها سال سلامتی براش قلبماچ

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

اول مهر...

    باز می آید صدای مدرسه بانگ شادی هوی و های مدرسه                                                                       مرغ دل پر می زند از اشتیاق                       &n...
1 مهر 1393